Category Archives: رله ssr

JINZON(KYOTTO)K2R480C7DA

ولتاژ کنترل گر:1۰تاDC50V توان:۷اسب،۵کیلو وات رله چپ گرد راست گرد سه فاز
Continue reading

JINZON(KYOTTO)K2R480C7AA

ولتاژ کنترل گر:80تاAC280V توان:7اسب،5کیلو وات رله چپ گرد راست گرد سه فاز
Continue reading

JINZON(KYOTTO)K3P40C75DA

ولتاژ کنترل گر:۱۲تاDC32V ولتاژ و آمپر عبور کننده:۴۸۰V AC ,75A سه فاز
Continue reading

JINZON(KYOTTO)K3P40C125DA

ولتاژ کنترل گر:۱۲تاDC32V ولتاژ و آمپر عبور کننده:۴۸۰V AC ,125A سه فاز
Continue reading

JINZON(KYOTTO)K3P40C50DA

ولتاژ کنترل گر:۱۲تاDC32V ولتاژ و آمپر عبور کننده:۴۸۰V AC ,50A سه فاز
Continue reading

JINZON(KYOTTO)K3P40C25DA

ولتاژ کنترل گر:۱۲تاDC32V ولتاژ و آمپر عبور کننده:۴۸۰V AC ,25A سه فاز
Continue reading

JINZON(KYOTTO)K3P40C100DA

ولتاژ کنترل گر:12تاDC32V ولتاژ و آمپر عبور کننده:۴۸۰V AC ,100A سه فاز
Continue reading

JINZON(KYOTTO)KD40C25AX

ولتاژ کنترل گر:۴تاDC32V ولتاژ و آمپر عبور کننده:۴۸۰V AC ,25A
Continue reading

JINZON(KYOTTO)KD40C40AX

ولتاژ کنترل گر:۴تاDC32V ولتاژ و آمپر عبور کننده:۴۸۰V AC ,40A
Continue reading

JINZON(KYOTTO)KD40C90AX

ولتاژ کنترل گر:۴تاDC32V ولتاژ و آمپر عبور کننده:۴۸۰V AC ,90A
Continue reading

JINZON(KYOTTO)KD40C100AX

ولتاژ کنترل گر:۴تاDC32V ولتاژ و آمپر عبور کننده:۴۸۰V AC ,100A
Continue reading

JINZON(KYOTTO)KD40C50AX

ولتاژ کنترل گر:۴تاDC32V ولتاژ و آمپر عبور کننده:۴۸۰V AC ,50A
Continue reading

JINZON(KYOTTO)KD40C75AX

ولتاژ کنترل گر:4تاDC32V ولتاژ و آمپر عبور کننده:480V AC ,75A
Continue reading

CRYDOM25A

ولتاژ کنترل گر: ۳ تا DC 32V ولتاژ و آمپر عبور کننده:AC 480V و 25A
Continue reading

CRYDOM50A

ولتاژ کنترل گر: 90 تا AC 280V ولتاژ و آمپر عبور کننده:AC 480V و 50A
Continue reading

CRYDOM80A

ولتاژ کنترل گر: ۳/۵ تا DC 32V ولتاژ و آمپر عبور کننده:DC 60V و 80A
Continue reading

CRYDOM100A

ولتاژ کنترل گر: ۳/۵ تا DC 32V ولتاژ و آمپر عبور کننده:DC 60V و ۱00A
Continue reading

GUNTHER WGA56D25Z

ولتاژ کنترل گر:۳ تا DC 32V ولتاژ و آمپر عبور کننده:AC 280V و ۲۵A
Continue reading

GUNTHER WG480D125Z

ولتاژ کنترل گر:۳ تا DC 32V ولتاژ و آمپر عبور کننده:AC 480V و 125A
Continue reading

KYOTTO KB40C05A

ولتاژ کنترل گر:۳ تا DC 32V ولتاژ و آمپر عبور کننده:۲۴ تا AC 480V و ۵A
Continue reading

KYOTTO KB20C05A

ولتاژ کنترل گر:3 تا DC 32V ولتاژ و آمپر عبور کننده:24 تا AC 280V و 5A
Continue reading

Telemecanique ssr

رله ssr ولتاژ کنترل گر:90تا270 AC ولتاژ و آمپر عبور کننده:415VوAC 12A
Continue reading

محصول نمونه۱

طراحی سایت خدمات طراحی وب سایت  را در تیپ تاپ وب با بالاترین کیفیت تجریه کنید طراحی سایت با سرعت و دقت بالا…
Continue reading