مهران الكترونيك

شركت مهران الكترونيك در سال ١٣٦٥ تاسيس گرديده است. كار اين شركت ارائه قطعات الكترونيك صنعتي مانند: انواع پاور ديودها، تايريستورها، آي جي بي تي، انواع فيوزهاي فوق سريع، انواع رئوستا، مقاومتهاي پر وات، انواع ذغالهاي صنعتی، انواع لامپهاي الكترونی مورد مصرف صنعتی، پزشكی، انواع خازنهای سراميكی ولتاژ بالا و آب گردان، انواع رله هاي سوليد استيت و ساير قطعات الكترونيك صنعتي از مشهور ترين كارخانجات جهان مي باشد.