Category Archives: دیود

BBC B125C5000/3300

دیود پل تک فاز بی بی سی
Continue reading

BBC B80C3700/2200

دیود پل تک فاز بی بی سی اورجینال
Continue reading

ABB B125C1500/1000

دیود پل ای بی بی اورجینال
Continue reading

ABB B250C1500/1000

دویود پل ای بی بی اورجینال
Continue reading

IXYS DSA 1-12D

دیود آی ایکس وای اس اورجینال آمپر:1 ولتاژ:1200
Continue reading

IXYS DS 1-16D

دیود آی ایکس وای اس اورجینال آمپر:1 ولتاژ:1600
Continue reading

IXYS DS 2-14A

دیود آی ایکس وای اس اورجینال آمپر:2 ولتاژ:1400
Continue reading

BBC DSDI 20-01 B

دیود بی بی سی اورجینال آمپر:20 ولتاژ:100
Continue reading

BBC DSDI35-02A

دیود بی بی سی اورجینال آمپر:35 ولتاژ:200
Continue reading

IXYS DSEI 2*30-12B

دیود فست دوبل آی ایکس وای اس اورجینال آمپر:28 دوبل ولتاژ:1200
Continue reading

BBC VBO 10-06

پل دیود بی بی سی اورجینال آمپر:10 ولتاژ:600
Continue reading

BBC VBO 6-10

پل دیود بی بی سی اورجینال آمپر:6 ولتاژ:1000
Continue reading

IXYS MDD 56-08 N1

ماژول دیود آی ایکس وای اس آمپر:56 ولتاژ:800
Continue reading

IR 40HF40

دیود آی آر ایتالیایی آمپر:40 ولتاژ:400
Continue reading

AEG D6/800

دیود AEG آمپر:6 ولتاژ:800
Continue reading

IXYS DSA22-16A

دیود آی ایکس وای اس اورجینال آمپر:22 ولتاژ:1600
Continue reading

IXYS DSI 35-12A

دیود آی ایکس وای اس اورجینال آمپر:35 ولتاژ:1200
Continue reading

IXYS DS75-12B

دیود یکسو ساز آِ ایکس وای اس آمپر:75 ولتاژ:1200
Continue reading

IXYS DSA17-16A

دیود یکسو ساز آی ایکس وای اس اورجینال آمپر:17 ولتاژ:1600
Continue reading

IXYS DSA 1.2-16E

دیود یکسو ساز آی ایکس وای اس اورجینال آمپر:1.2 ولتاژ:1200
Continue reading

IXYS MDD 95-04 N1 B

ماژول دیود آمپر:180 ولتاژ:400
Continue reading

IXYS VHF 28-16io5

پل یکسو ساز نیم کنترل بهمراه دیود چرخ آزاد half controlled rectifier bridges with free wheeling diode آمپر:28 ولتاژ:1600
Continue reading

IXYS MCD 26-12IO8 B

ماژول تریستور و دیود آی ایکس وای اس آمپر:26 ولتاژ:1200
Continue reading

IXYS MDC 90-16IO8*1

ماژول دیود و تریستور آی ایکس وای اس آمپر:90 ولتاژ:1600
Continue reading

IXYS MCD56-12IO8B

ماژول تریستور دیود آی ایکس وای اس آمپر:56 ولتاژ:1200
Continue reading

IXYS DSEI 20-12A

دیود فست آی ایکس وای اس آمپر:20 ولتاژ:1200
Continue reading

IXYS DSEI 8-06AS

دیود فست آی ایکس وای اس اورجینال آمپر:8 ولتاژ:600
Continue reading

IXYS DSS250045

schottky diodes دیود شاتکی آی ایکس وای اس اورجینال آمپر:25 ولتاژ:45
Continue reading

IXYS DSEI 35-06AS

دیود فست آی ایکس وای اس اورجینال آمپر:35 ولتاژ:600
Continue reading

DSEI 30-12A

دیود فست آی ایکس وای اس اورجینال آمپر:30 ولتاژ:1200
Continue reading

IXYS DSSK 60-0045B

دیود شات کی آی ایکس وای اس اورجینال آمپر:60 ولتاژ:45
Continue reading

IXYS DSI30-16AS

دیود رکتی فایر آی ایکس وای اس اورجینال آمپر:30 ولتاژ:1600
Continue reading

IXYS DSSK50-01A

دیود شات کی ای ایکس وای اس اورجینال آمپر:50 ولتاژ:100
Continue reading

SEMIKRON SKN 100/16 CABLE TYPE

دیود مثبت کابلی سمیکرون اورجینال آمپر:100 ولتاژ:1600
Continue reading

SEMIKRON DIODE DISC TYPE SKN870/30

دیود مثبت سمیکرون اورجینال آمپر:870 ولتاژ:3000
Continue reading

SEMIKRON DIODE TYPE SKR 26/16

دیود پیچ خور مثبت سمیکرون اورجینال آمپر:26 ولتاژ:1600
Continue reading

POWEREX I R DIODE CABLE TYPE 400A

دیود کابلی پاورکی آی آر آمپر:150 ولتاژ:1500
Continue reading

SEMIKRON SKN 500/14

دیود سمیکرون آمپر:500 ولتاژ:1400
Continue reading

BBC UGB 6124 AG (HIGH VOLTAGE RECTIFIER MODULES

ماژول دیود یکسو کننده بی بی سی آمپر:1 ولتاژ:10500
Continue reading

IXYS CABLE TYPE DS 80-16F

دیود فست IXYS اورجینال آمپر:80 ولتاژ:1600
Continue reading

IXYS CABLE TYPE DS 110–12F

دیود فست IXYS اورجینال آمپر:110 ولتاژ:1200
Continue reading

DIODE CABLE TYPE A161-250

دیود کابلی روسی آمپر:۲۵۰ ولتاژ:600
Continue reading

DIODE CABLE TYPE A161-320

دیود کابلی روسی آمپر:320 ولتاژ:1100
Continue reading

DIODE CABLE TYPE A4131-125

دیود کابلی روسی آمپر:125 ولتاژ:1200
Continue reading

DIODE CABLE TYPE A4171-250

دیود کابلی روسی آمپر:۲۵۰ ولتاژ:۱2۰۰
Continue reading

DIODE CABLE TYPE A161-250

دیود کابلی روسی آمپر:250 ولتاژ:1000
Continue reading

DIODE BOLD TYPE A4151-80X

دیود پیچ خور روسی آمپر:۲۰۰ ولتاژ:۹۰۰
Continue reading

DIODE CABLE TYPE 2A161-200X

دیود کابلی روسی آمپر:200 ولتاژ:900
Continue reading

DIODE DISC TYPE A133-500

دیود دیسکی روسی آمپر:500 ولتاژ:2600
Continue reading

DIODE DISC TYPE A123-320

دیود دیسکی روسی آمپر:320 ولتاژ:1200
Continue reading

DIODE DISC TYPE A133-800

دیود دیسکی روسی آمپر:800 ولتاژ:1000
Continue reading

DIODE DISC TYPE A143-1000

دیود دیسکی روسی آمپر:1000 ولتاژ:1400
Continue reading

DIODE DISC TYPE A133-800

دیود دیسکی روسی آمپر:800 ولتاژ:1000
Continue reading

DIODE DISC TYPE A143-1000

دیود دیسکی روسی آمپر:1000 ولتاژ:1400
Continue reading

EUPEC THYRISTOR DISC TYPE D849N28T

دیود دیسکی یوپک اورجینال آمپر:849 ولتاژ:2800
Continue reading

AEG AD50F 800KDC I2TA

ماژول دیود + تریستور آمپر:50 ولتاژ:800
Continue reading

IXYS VUO 20-14 NO3

دیود پل سه فاز آمپر:20 ولتاژ:1400
Continue reading

IXYS VUO100-12 NO7

دیود پل سه فاز آمپر:100 ولتاژ:1200
Continue reading

IXYS VGB 0124 AY7A

دیود پل ترمز آمپر:1 ولتاژ:1400
Continue reading

IXYS VGF 0136 AB

دیود پل ترمز(مخصوص جرثقیل) آمپر:1.5 ولتاژ:2800
Continue reading

IXYS VUO 105-12 NO7

دیود پل سه فاز آمپر:105 ولتاژ:1200
Continue reading

IXYS VUC 36-12 GO2

دیود پل فست+تریستور SOFT START آمپر:36 ولتاژ:1200
Continue reading

IXYS MDD 220-08N1

دوبل دیود آمپر:220 ولتاژ:800
Continue reading

IXYS MCD 44-16io8

ماژول تریستور + دیود آمپر:44 ولتاژ:1600
Continue reading

SEMIKRON SKR 26/12

دیود آمپر:26 ولتاژ:1200
Continue reading

SEMIKRON SKN45/02

دیود کابلی آمپر:45 ولتاژ:200
Continue reading

IXYS MCD162-12IO1

ماژول تریستور + دیود آمپر:162 ولتاژ:1200
Continue reading

IXYS DS75-12B

دیود آمپر:75 ولتاژ:1200
Continue reading

BBC DS17-02A

دیود آمپر:17 ولتاژ:200
Continue reading

IXYS DS35-12A

دیود آمپر:35 ولتاژ:1200
Continue reading

IXYS VUO 50-12

پل دیود سه فاز آمپر:50 ولتاژ:1200
Continue reading

IXYS THYRISTOR+DIODE MODULE MCD44-12

ماژول تریستور + دیود آمپر:44 ولتاژ:1200
Continue reading

IXYS VUO 30-12

دیود پل سه فاز آمپر:30 ولتاژ:1200
Continue reading

IXYS THYRISTOR+DIODE MODULE MCD44-12

ماژول تریستور + دیود آمپر:44 ولتاژ:1200
Continue reading

IXYS DIODE MODULE MDD44-04

دوبل دیود آمپر:44 ولتاژ:400
Continue reading

EUPEC DIODE DD600N16K

بلوک دوبل دیود(یوپک اورجینال) آمپر:600 ولتاژ:۱۶۰۰
Continue reading

EUPEC INFINEON DIODE DD350N16K

بلوک دوبل دیودیوپک اورجینال اینفینیون آمپر:350 ولتاژ:1600
Continue reading

EUPEC DIODE D126B45C

دیود پیچ خور(یوپک اورجینال) آمپر:126 ولتاژ:4500
Continue reading

EUPEC DIODE DISC TYPE D5809N04T

دیود دیسکی یوپک اورجینال آمپر:5800 ولتاژ:400
Continue reading

EUPEC DIODE DISC TYPE D849N28T

دیود دیسکی یوپک اورجینال آمپر:850 ولتاژ:2800
Continue reading

EUPEC DIODE DISC TYPE D2209N24T

دیود دیسکی یوپک اورجینال آمپر:2200 ولتاژ:2400
Continue reading

(lumina diode(D22-10-14

دیود پیچ خور،اورجینال لهستان آمپر:10 ولتاژ:1400
Continue reading

(lumina diode(D42-70-14-40

دیود پیچ خور،اورجینال لهستان آمپر:70 ولتاژ:1400
Continue reading

محصول نمونه۱

طراحی سایت خدمات طراحی وب سایت  را در تیپ تاپ وب با بالاترین کیفیت تجریه کنید طراحی سایت با سرعت و دقت بالا…
Continue reading