لامپ زنون U بزرگ دو پایه

لامپ فلاش با کاربردهای گوناگون