لامپ زنون گرد پایه عمودی

لامپ فلاش با کاربردهای گوناگون