لامپ زنون گرد سایز۴

لامپ فلاش با کاربردهای گوناگون