لامپ زنون گرد سایز ۳

لامپ فلاش با کاربردهای گوناگون