لامپ زنون گرد سایز ۱

لامپ فلاش با کاربردهای گوناگون